Serba Foto Penganugerahan Gelar Doktor kepada Ustaz Abdul Qohin

Serba Foto Penganugerahan Gelar Doktor kepada Ustaz Abdul Qohin

Setelah lebih dari 2 jam menhadapi Sidang Promosi Doktor, akhirnya Ustaz Abdul Qohin berhasil meraih Nilai A dan mendapat gelar Doktor. Selamat untuk Dr. Abdul Qohin, S.H.I., M.Pd.I.