Juara Tilawah MAPSI Banyumas

Juara Tilawah MAPSI Banyumas

?????????
Alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimmush sholihat

Ananda Amira Yuha Huwaidah

Siswi SD Al Irsyad Al Islamiyyah 01 Purwokerto memperoleh prestasi Juara II Tilawah Al Qur’an di lomba MAPSI tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2021

Semoga dengan prestasi menjadikan Syiar Islam Semakin Berkibar